Samenwerking

Samenwerking
In de bouwsector is er sprake van een aantrekkende vraag en een krimpend aantal vakmensen. Bedrijven in de bouwketen kunnen de nieuwe uitdagingen in de markt alleen aan als zij op een wezenlijk andere manier gaan (samen)werken. MML Nederland werkt al enige jaren samen met Bouwketens.NL van waaruit verschillende samenwerkingstrajecten zijn geadviseerd met behulp van de BMB methode en de Ketenmeter. Hieruit is duidelijk gebleken “Het loont om goed samen te werken!”. Zie voor meer informatie Bouwketens.NL.

Onze diensten gericht op samenwerking:
Strategisch advies
Procesbegeleiding
Ketenmeter
Verandermanagement
Presentaties en workshops
Training en coaching

Diensten

✓ Advies

✓ Projectmanagement

✓ Verandermanagement

Presentaties

Workshops

Training