Prestatieverbetering

Prestatieverbetering
Benchmarking is een middel om uw eigen organisatie te vergelijken en op basis hiervan uw prestaties te verbeteren. MML zet benchmarkprojecten op voor brancheverenigingen, bedrijven en bouwketens. Tevens is zij specialist in benchlearning waarbij organisaties van elkaar leren door in kleinschalige groepen dieper in te gaan op de achtergrond van de benchmarkuitkomsten en mogelijkheden voor verbetering.

Onze diensten gericht op prestatieverbetering:
Opzet benchmarkproject
Opzet kennis-/ benchmarkcentrum
Project- en procesmanagement
Ontwikkeling indicatoren
Ontwikkeling online benchmarktool
Marketing- en communicatie
Benchlearning
Presentaties en workshops
Individueel advies
Benchmark Algemene Kosten
Benchmark Algemene Bouwplaatskosten

Diensten

✓ Advies

✓ Projectmanagement

✓ Verandermanagement

Presentaties

Workshops

Training