Innovatie

Innovatie
De bouwsector heeft een sleutelrol bij maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van huizen en gebouwen, toekomstbestendig maken van infrastructuur, gezond maken van scholen, digitalisering, vergrijzing en verstedelijking. Deze opgaven zijn zo groot en urgent dat het alleen met innovaties en nieuwe concepten lukt om deze te realiseren. MML draagt graag haar steentje bij aan het realiseren van deze maatschappelijke opgaven door als “vernieuwingsversneller” te fungeren met behulp van onderstaande diensten.

Onze diensten gericht op innovatie:
Procesbegeleiding
Opzet business case
Opzet vernieuwingstafels
Verbinder van initiatieven en partijen
Financieringsmogelijkheden
Marketing- en communicatie
Presentaties en workshops
Training en opleiding
Individueel advies

Diensten

✓ Advies

✓ Projectmanagement

✓ Verandermanagement

Presentaties

Workshops

Training